Merzouga > Merzouga

Distancia > 119 km – Desnivel acumulado > 852 m

1 AL 10 KELÁMETROS

KELÁMETROS 11 Y 12

KELÁMETRO 13

KELÁMETROS 14 al 23

KELÁMETROS 24 al 33

KELÁMETROS 34 al 35

KELÁMETROS 36 al 50

KELÁMETROS 51 al 54

Particular:                                                      Kike

KELÁMETROS 55 al 64

KELÁMETROS 65 al 74

KELÁMETROS 75 al 82

KELÁMETROS 83 al 84

KELÁMETROS 85 al 89

KELÁMETROS 90 al 91

KELÁMETROS 92 al 106

COLABORA CON EL PROYECTO, COMPRA TUS KELAMETROS